Nhổ răng

Nhổ răng là giải pháp loại bỏ răng hỏng, không viêm nhiễm, không làm tổn hại đến xương hàm.