Tẩy trắng răng

Tẩy trắng răng có 2 phương pháp: Tẩy trắng nhanh (Thực hiện tại phòng khám, từ 30 - 60') và tẩy trắng chậm (tại nhà)