Chứng chỉ

ThS.Bs CKI Trịnh Đức Mậu phụ trách chuyên môn của Trung tâm từng tu nghiệp nha khoa thẩm mỹ, implant nha khoa, chỉnh hình răng mặt tại nhiều nước trên thế giới và đạt nhiều bằng khen, chứng chỉ...