CHỨNG CHỈ - SỰ KIỆN

Hình ảnh các chứng chỉ giải thưởng Nha khoa Quốc tế Việt Đức đã đạt được, cùng với các sự kiện lớn trong và ngoài nước mà Nha khoa đã tham dự.