ĐỘI NGŨ Y BÁC Sĩ VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Đội ngũ y bác sĩ được đào tạo chuyên sâu về răng hàm mặt, có trên 15 năm kinh nghiệm và cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại đạt chuẩn quốc tế.